آخرین اخبار

جدول زمانبندی سود 1400

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام شرکت کالسیمین در صورت تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

ادامه مطلب
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 رأس ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار می گردد.

ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه

بدينوسيله به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت کالسیمین، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/20در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی به نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار می گردد.

ادامه مطلب

کارکنان

1,092 نفر

متوسط سال 1399

تولید شمش روی

31,424 تن

سال 1399

تجربه فعالیت

50 سال