logo

جایگاه و اهمیت سرب و روی

 

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ ماده معدنی سرب و روی در آسیا بعد از چین، قزاقستان و هند می‌باشد. همچنین از نظر تولید شمش روی جایگاه ششم و از نظر تولید سرب جایگاه پنجم را در آسیا دارا می‌باشد.

با احداث کارخانجات یکصد هزارتنی شمش روی در زنجان ایران نقش بارزی را در بازارهای جهانی ایفا خواهد نمود.

معدن مهدی‌آباد نیز یکی از بی‌نظیرترین معادن سرب و روی در جهان به جهت ذخیره معدنی اکسیده و سولفوره می‌باشد، که ایجاد کارخانه تولید روی در نزدیکی مهدی‌آباد گام بزرگی در ارتقاء جایگاه صنعت سرب و روی در ایران خواهد داشت.

برطبق گزارشات گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی مصرف سرانه روی در ایران 14/1 کیلوگرم در سال می‌باشد که این میزان معادل مصرف سرانه روی در آمریکای جنوبی می‌باشد. متوسط مصرف سرانه در اروپای غربی 9/5 کیلوگرم و در آمریکای شمالی 4/3 کیلوگرم می‌باشد. در چین متوسط سرانه مصرف در حدود 5/2 کیلوگرم می‌باشد.

این مطلب نشان می‌دهد که ایران دارای پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جهت افزایش تقاضای روی بخصوص در صنایع گالوانیزاسیون و زیرساخت‌ها دارد.

در حوزه سرب نیز چشم‌انداز روشنی درخصوص افزایش تقاضا در ایران وجود دارد. در اروپای غربی متوسط هدف سرانه سالانه 4 کیلوگرم می‌باشد. در چین متوسط مصرف سرانه 7/1 کیلوگرم و در هند 15/0 کیلوگرم می‌باشد. در ایران متوسط مصرف سرانه سرب 93/0 کیلوگرم می‌باشد.

باطری‌‌های سرب ـ اسیدی مصرفی در اتومبیل‌ها، موتورهای برقی، برق جانشین (UPS) در شبکه کامپیوتر و مخابرات می‌تواند بازار عمده‌ای در ایران بوجود آورد.