logo

مناقصه و مزایده

تامین و سرو غذای پرسنل

 

شرکت کالسیمین (سهامی عام) در نظر دارد تامین و سرو غذای پرسنل کارخانه خود (حدود 1000 پرس روزانه) واقع در کیلومتر 90 جاده زنجان، دندی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه علاقمندان دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی (آگهی مندرخ در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1396/02/16) مدارک خود شامل اساسنامه، روزنامه رسمی، (آخرین تغییرات، صاحبان امضاء) و سوابق کاری را به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک 13، طبقه 2، شرکت کالسیمین، تلفن 18-02188502317 ارسال نمایند.