logo

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی

شرکت کالسیمین در نظر دارد انجام عملیات اجرایی پروژه خاکریز حفاظتی و تاسیسات جمع آوری زه آب دپوی باطله سایت شماره یک مجتمع سرب و روی انگوران(شهر دندی) را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‏ای واگذار نماید . لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده حداقل پایه 2 رشته آب و دارای سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می­آید از تاریخ 98/8/27 لغایت 98/9/5 (به جز روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی) جهت دریافت اسناد (کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی بصورت لوح فشرده ارائه خواهد شد)، به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهاد خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 9/16/ 98به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

  1. زنجان، پایین‏تر از میدان پروین اعتصامی، نبش خیابان 6 شرقی اعتمادیه، پلاک (1) ، طبقه دوم- واحد دبیرخانه – تلفن: 17-33420014-024
  2. تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، پلاک 15، واحد7 – تلفن: 3-88428180-021
  3. مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت (اشخاص حقیقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
  4. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     فرشاد صبری

   سرپرست شرکت کالسیمین

*هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

*درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی‏نماید.